• Disaster politics: cyclone politicking and electioneering in the Kingdom of Tonga 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2014)
  Entering the new year of 2014 the Kingdom of Tonga had enough to worry about; a local economy choking to near death and a finance minister sacked and replaced in a political spectacle leaving the public baffled over what ...
 • Disaster Politics: Cyclone Politicking and Electioneering in the Kingdom of Tonga 

  Brown Pulu, TJ (Te Kaharoa: The e-Journal on Indigenous Pacific Issues, 2014)
  Abstract Entering the new year of 2014 the Kingdom of Tonga had enough to worry about; a local economy choking to near death and a finance minister sacked and replaced in a political spectacle leaving the public baffled ...
 • Forget China: no shark trade in Tonga - yeah right 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2013)
  In the South Pacific winter of 2013, Michael Brassington reported from Tonga that “China is now the South Pacific’s most valued VIP.” The Australian journalist was interviewing Pesi Fonua, longstanding Tongan publisher ...
 • Rethinking development in Tonga: dialogues with Sefita Hao’uli,vKalafi Moala, and Melino Maka 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2013)
  Acknowledging the work of the late Tongan professors, Futa Helu and Epeli Hau’ofa, this is the first in a series of four articles. Teena Brown Pulu revisits Helu’s criticism of development in Tonga by framing interview ...
 • Report went to court: Tonga's parliamentary report on the Nuku'alofa reconstruction 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2013)
  Chief Justice Michael Dishington Scott signed a court order in the Supreme Court of Tonga on December the 4th 2012, signifying structural reform in the South Pacific Kingdom. Whether the Kingdom of Tonga was ready or not, ...
 • Climate change blues: sustaining village life in Tonga 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, AUT University, 2013)
  The loss of small island states will affect us all. Climate change refugees will become a very serious issue for all countries. Lord Ma’af On the afternoon of December 15th 2009, Tonga’s Minister for Environment and ...
 • Modern colonialism: dialogues with Sefita Hao’uli, Kalafi Moala, and Melino Maka 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2013)
  For this second article in a series of four stimulated by conversations about present day Tonga, Sefita Hao’uli, Kalafi Moala, and Melino Maka discuss whether there is a Tongan frame or explanation for development. And ...
 • The job of thinking people: dialogues with Sefita Hao’uli, Kalafi Moala, and Melino Maka 

  Brown Pulu, TJ (Te Ara Poutama, Auckland University of Technology, 2013)
  Howard Zinn wrote “it is the job of thinking people not to be on the side of the executioners” (Zinn, 2003). Democracy by Zinn’s view operates beyond state nationalism and a capitalist economy. Represented in people ...
 • Maori models of mental wellness 

  McNeill, HN (Te Kaharoa; AUT, 2009)
  This article outlines the development a model of mental wellness – Te Ao Tūtahi – that encompasses the complexity of Maori existence . The objective of the proposed model was to depict the different cultural influences and ...
 • He Poroporoaki ki a Te Rere Amoamo (Monte) Ohia Nā Te Wharehuia Milroy 

  King, JS (Te Ara Poutama, 2008)
  I whakaeke a Te Wharehuia i te ope i tae atu ki runga i te marae o Waikawa i te taha o Te Rere Amoamo, arā, o Monte Ohia. I haria mai te tūpāpaku i Ōtautahi ki te marae o tana wahine. Ka mutu ngā whaikōrero a te tangata ...
 • ‘He poroporoaki ki te rangatira nā tana irāmutu’ 

  King, JS (AUT University; Te Kaharoa, 2011)
  He kupu whakataki: I te 29 o ngā rā o Whiringa ā-nuku, 2010, i mate mai tētehi o ngā tino kaumātua nō te kāinga nei, nō Te Tahaaroa. Ko te iwi ko Waikato, ko te hapū ko Ngāti Mahuta (ki te tai hauāuru). Ko tōna marae ko ...
 • Taku Manu Tāwhiowhio 

  King, JS (AUT University; Tāmata Toiere, 2011)
  I te marama o Hakihea, i te tau 2010, i toko ake te huatau kia titoa tētehi waiata mō Tā Pāora Reeves. Nā tōna kaha ki te mahi i te ao Māori, i te ao Pākehā, ā, i te ao Atua anō hoki. E mohiotia whānuitia ana e te tī, e ...
 • Taku Maukura e Rere Rā 

  King, JS (AUT University; Te Ipukarea, 2011)
  He Poroporoaki ki a Tā Pāora Reeves, Te Manukura o Te Wānanga Aronui o Tāmaki Makaurau 2005-20011. Poroporoaki are eulogies, or farewell speeches to the dead, and contain beautiful language and express people’s grief. ...
 • Te Ao Taketake 

  King, JS (AUT University; Tāmata Toiere, 2011)
  Kua roa tā tātou whawhai, arā, tā te ao taketake whawhai ki a tauiwi, mō te mana motuhake o te tangata. Kei roto i ngā pukapuka hītori me ngā kōrero tuku iho a ngā tūpuna te taunakitanga o ngā taukumekume, o ngā kakaritanga ...
 • Te Whakaako i Te Reo: teaching Maori using the Te Whanake collection 

  Moorfield, J. C. (Te Kaharoa, 2008)
  In this article, the use of the Te Whanake textbooks and resources – a comprehensive series designed to teach Maori as a second language to adults – is evaluated. Issues of teaching methodologies, the content of the ...
 • Te Ha Whakawairua, Whakatinanan, i Te Matauranga Maori i Te Whare: the validation of indigneous knowledge within the university academy 

  Ka'ai, T. M. (Te Kaharoa, 2008)
  This article employs a case-study approach to examine the crucial roles played by Māori Studies Departments in Universities throughout Aotearoa/New Zealand. Comparisons are drawn with similar centres of learning, teaching, ...
 • A critical reflection of ethical issues in research 

  McNeill, H. (Te Kaharoa, 2008)
  This article uses the concept of matauranga as a starting point as a device for exploring concepts of Maori mental wellness. Issues of the role of culture are explored in depth, both from theoretical and application ...
 • The emergence and evolution of urban Māori authorities: a response to Māori urbanisation 

  Keiha, P. A.; Moon, P. (Te Kaharoa, 2008)
  When considering cultures and peoples in virtually any context, there can be an underlying tendency to compartmentalise these groups and make assumptions about their features and characteristics that are not necessarily ...
 • The role of Marae in tertiary education institutions 

  Ka'ai, T. M. (Te Kaharoa, 2008)
  This article explores the notion of the role of a marae in tertiary education institutions, from the experience of advocating for a new building for what was initially simply Maori Studies at Otago, which is the primary ...
 • Ngā Kupu Arotau - eweri tāima: Loanwords in Māori 1842-1952 

  Ka'ai, T. M.; Moorfield, J. C. (Te Kaharoa, 2009)
  Māori has adopted a significant number of loanwords that have enriched the language. Following a description of the loanwords project and the database, it will be shown that words borrowed into Māori adapt to not only the ...